DUM - Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace


Anglický jazyk I
Anglický jazyk II
Český jazyk I
Dějepis I
Dějepis II
Dějepis III
Fyzika I
Fyzika II
Fyzika III
Chemie I
Chemie II
Chemie III
Informatika I
Informatika II
Informatika III
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Občanská výchova I
Občanská výchova II
Přírodopis I
Přírodopis II
Vlastivěda I
Vlastivěda II
Vlastivěda III
Výpočetní technika I
Výpočetní technika II
Zeměpis I
Zeměpis II
Zeměpis III